21T10 ArubaOS-CX na GNS w 5 min. [Konfiguracja]

Symulator przełącznika Aruba

Więcej miejsc do posłuchania:

Spotify

Link do artykułu.

0:00 Wprowadzenie

0:16 Tworzenie nowego projektu

0:46 Otwarcie template

2:44 Dwa pliki VMDK oraz OVF

3:20 Tworzenie nowej wersji template

5:10 Stworzenie dwóch przełączników

7:05 Uruchomienie topologii

8:15 Podsumowanie

Transkrypcja

Cześć, interesuję Cię jak zasymulować, łączyć, zainstalować w środowisku GNS nowy przełącznik serii CX? Jeżeli tak, to w tym odcinku właśnie pokażę, jak to zrobić.

Zacznijmy od tworzenia nowego projektu. Mamy już zainstalowane środowisko GNS, teraz trzeba stworzyć nowy projekt, czyli klikamy ikonkę po lewej stronie na górze i mamy nowy projekt. Ten projekt trzeba teraz nazwać. Tutaj ten pokaz przygotował nam Radek. Nazwał ten projekt NAP.

Kolejnym krokiem, jeżeli chodzi o konfigurację tego środowiska, jest otwarcie odpowiedniego template, czyli mamy templaty i można je otworzyć tutaj, klikając plus na dole. Można dodać nowy template, to będziemy robić, do środowiska GNS, tak, żeby można było uruchomić nasz przełącznik Aruba CX. Mamy tutaj różne kategorie urządzeń. Jedziemy niżej, tu mamy urządzenia końcowe, czyli gości. Możemy dalej jeszcze poszukać routery i na samym końcu
będziemy mieli przełączniki. Nas interesuje przełącznik symulowany, Aruba OS-CX czyli ten template będziemy teraz uaktualniać, dlatego że template
jest dostępny, jeżeli chodzi o GNSa, natomiast nie ma podłączonego obrazu dysku. Więc musimy zainstalować ten obraz. Klikamy odpowiedni binarki i widzimy, jakie wersje aplajansu są dostępne w tej wersji GNSa, czyli mamy wersję 10.04 i wersje 10.01, ale status jest taki, że nie ma wymaganych plików. Więc, żeby dodać nową wersję, zauważ, że w tym przykładzie, który tu robimy, mamy wersję 10.5.00.20 i mamy ściągnięty obraz w trybie OVA czyli wirtualny aplajans.

Teraz to, co potrzebujemy zrobić, to potrzebujemy rozpakować ten wirtualny aplajans, bo nam jest potrzebny w tym przykładzie tylko dysk wirtualny. Żeby to zrobić, to po prostu trzeba zamienić końcówkę pliku OVA na ZIP i normalnie odpakować ten katalog. Jak mamy odpakowany katalog, mamy dwa pliki OVF i VMDK. Nas interesuje ten plik dysku wirtualnego czyli VMDK. Rozpakowujemy cały katalog. Ok, mamy już rozpakowany ten plik VMDK. Teraz trzeba wejść w ustawienia tego templatu, czyli tworzymy nowy template, a bardziej nową wersję tego templatu. Chodzi o to, że chcemy tutaj dodać wersje 10.05, bo taką wersję nową mamy, czyli 10.05.00.20. Radek kopiuje ten ciąg znaków, ten identyfikator i tworzy taką wersję templetu. Mamy importowany plik. Na razie mamy nowy template, do którego musimy zaimportować rozpakowany OVMDK, czyli przechodzimy do katalogu, gdzie rozpakowaliśmy nasz wirtualny aplajans, mamy plik VMDK. I ten plik podłączamy do templatu.

Ok, widać, że plik jest wysyłany na serwer naszego wirtualnego dysku i od tego momentu mamy już gotowy aplajans do instalacji w naszym środowisku, czyli wersja Aruba OS-CX templatu wersji 10.05.00.20 jest gotowa do użycia w środowisku GNS. Tak, pytanie jest czy chcemy zainstalować ten nowy template? Chcemy jak najbardziej. Dodatkowa informacja, że domyślnym użytkownikiem jest admin i że template został właściwie stworzony. Okej. Mając już gotowy template to, co teraz będziemy robić, to możemy już stworzyć kolejny switch,
bazując na tym templacie, bazując na najnowszej wersji dysku wirtualnego,
czyli najnowszej wersji tego aplajansu. Teraz stworzy Radek nam dwa takie przełączniki łączone jednym przełącznikiem takim generycznym i będziemy mogli podłączyć się do konsoli. Więc żeby to zrobić trzeba kliknąć na ten template Aruba OS-CX i przeciągnąć do naszego pola tutaj działania. Możemy otworzyć sobie to całe pole w nowym oknie. Mamy tutaj różne opcje, które możemy użyć, ale to, co nas interesuje w tym przypadku to chcemy zduplikować ten wirtualny przełącznik, tak, żeby mieć dwa przełączniki Aruba OS Switch i klikamy Duplicate. Mamy już 2 przełączniki. Mamy już tutaj dodany przełącznik generyczny i to, co teraz potrzebujemy zrobić to połączyć, czyli klikamy na przełącznik, wybieramy jaki port, do którego przełącznika, na jakim porcie ma być podłączony. Czyli widać, że jest podłączenie do Switch1 e1 interfejs, a jeżeli chodzi o stronę Aruba OS-CX to mamy interfejs o numerze 1/1/1. Teraz kolejny krok, podobnie Ethernet 2 podłączamy do drugiego przełącznika i to, co potrzebujemy teraz zrobić, jak już mamy tę topologię stworzoną, czyli mamy 3 przełączniki, jeden generyczny i dwa Aruba OS-CX, to potrzebujemy uruchomić tę naszą topologię. Uruchamiamy, widać, że dwa przełączniki wstały, czyli są zielone połączenia, interfejsy są podniesione. Dostaliśmy też informację od razu, że nie można wystartować programu VNC, czyli nie można graficznie się podłączyć do przełącznika Aruba OS-CX. Dlatego, że tam nie ma środowiska graficznego.

Więc to, co potrzebujemy zrobić, to potrzebujemy kliknąć ikonę konfiguracji w przełączniku i wskazać, kliknąć konsola dla przełącznika i wybrać naszą konsolę szeregową, kliknąć przełącznik Aruba OS-CX, kliknąć Console i wybrać
nasze połączenie konsolowe, tak żebyśmy mogli skonfigurować połączenie czy parametry tego przełącznika. Wybierzmy zatem Console i widzimy, że mamy dostępny przyłączyć po konsoli. Tutaj już wystarczy się zalogować i rozpocząć
proces konfiguracji.

W tym odcinku to tyle. Dziękuję Ci za uwagę. Jeżeli masz jakieś pytania co do tego tematu, to oczywiście zapraszam do pytania w komentarzu. Jeżeli nie, to dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia już za tydzień.


Autor: Darek Koralewski

Od początku swojej kariery, czyli od 2004 roku, zajmuję się sieciami komputerowymi ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa oraz sieciami programowalnymi. Mam na swoim koncie całą listę certyfikatów różnych producentów, dwa najważniejsze to te poświadczające najwyższy poziom wiedzy eksperckiej z zakresu rozwiązań Aruba ClearPass ACCX#901 oraz z projektowania sieci opartych o rozwiązania Aruba ACDX#1255. Więcej informacji możesz znaleźć na moich portalach społecznościowych.