fbpx

20T27 SCP Error copying file

W tym odcinku pokazuję:
?Komunikat błędu
?Logi po stronie serwera SCP z informają jaki jest problem
?Wymaganą zmianę konfiguracji serwa SCP
?Potwierdzenie rozwiązania problemu, udany transfer pliku

?W tym odcinku pokazuję jak rozwiązać problem z transferem pliku z urządzenia sieciowego do serwera SCP.

?Polecenie do wklejenia w konfiugracji pliku sshd_config:

KexAlgorithms ecdh-sha2-nistp256,ecdh-sha2-nistp384,ecdh-sha2-nistp521,diffie-hellman-group14-sha1,diffie-hellman-group-exchange-sha256

Czytaj dalej „20T27 SCP Error copying file”

20T26 Konfiguracja Klienta OpenVPN w 7 min


Jest to druga część instrukcji konfiguracji, tym razem dotycząca klienta OpenVPN w wersji na platformę Windows.

? W tym odcinku pokazuję jak skonfigurować klienta OpenVPN w wersji Windows.

Lista wymaganych komend, poniżej:

Czytaj dalej „20T26 Konfiguracja Klienta OpenVPN w 7 min”

20T23 Certyfikat publicznego CA – Konfiguracja

W tym odcinku pokazuję jak:
?wygenerować certyfikat z urzędu publicznego
?zainstalować certyfikat na kontrolerze bezprzewodowym

Jak wygenerować certyfikat zaufany w przeglądarce?

Jak zainstalować wygenerowany certyfikat na kontrolerze bezprzewodowym?

Jeżeli szukasz odpowiedzi na powyższe pytania, to ten odcinek jest dla Ciebie.

Czytaj dalej „20T23 Certyfikat publicznego CA – Konfiguracja”

20T22 Serwer Konsolowy Avocent Konfiguracja

? W tym odcinku pokazuję jak skonfigurować serwer konsolowy Avocent ACS 48 do zdalnego dostępu konsolowego w serwerowni.

W tym odcinku pokazuję jak połączyć Google LDAP i system Radius do autoryzacji w dostępie do WiFi.

Chcesz więcej informacji?

Konfiguracja serwera konsolowego, Avocent.

Jeżeli interesuje Cię dowiedzenie się jak sobie ułatwić pracę konfiguarcji urządzeń.

To jest odcinek dla Ciebie.

Czytaj dalej „20T22 Serwer Konsolowy Avocent Konfiguracja”