Instalacja GNS3 na ESXi

GNS
GNS

W tym artykule pokażę jak instalować klienta GNS3 na Linux Mint, oraz instalować GNS część serwerową na ESXi i jak to wszystko połączyć.

Jeżeli interesuje Cię ten temat w formie odcinka video – kliknij 🙂

Instalowanie klienta GNS3

Dodawanie repozytorium GNS3

sudo add-apt-repository ppa:gns3/ppa

Aktualizacja listy pakietów

sudo apt update

Instalacja klienta GNS3

sudo apt install gns3-gui

Na ekranie Konfiguracja pakietu ubridge wybierz Tak.

Konfiguracja pakietu ubridge

Ubridge can be installed in a way that allows members of the "ubridge" system group to capture packets. This is recommended over the alternative of running GNS3 directly as root, because less of the code will run with elevated privileges.

All users members of "sudo" or "admin" group will be added to this group by default.

Without that most GNS3 features will not work.

Should non-superusers be able to run GNS3?

[<Tak>]  <Nie>
W tym oknie trzeba zadeklarować czy użytkownicy nieuprzywilejowani będą korzystać z GNS3. Ja tego nie wykluczam.

Instalacja wsparcia dla IOU

Aktywacja obsługi pakietów 32-bitowych

sudo dpkg --add-architecture i386

Aktualizacja listy pakietów

sudo apt update

Instalacja pakietu gns3-iou

sudo apt install gns3-iou

Instalacja GNS3-VM na ESXi

Zgodnie z dokumentacją GNS3 zaleca się wykorzystanie GNS3-VM w przypadku instalacji GNS3 na Windows lub MacOS. Do Linuxa najczęściej wystarczy doinstalować pakiet gns3-server (sudo apt install gns3-server). Nasz scenariusz zakłada zapotrzebowanie na wydajniejszą maszynę, gdyż w GNS3-VM będą uruchamiane zwirtualizowane urządzenia sieciowe. Sprzęt, na którym jest zainstalowany klient GNS3 nie posiada tak dużo wolnych zasobów.

1. Przygotowanie do instalacji GNS3-VM

 1. Pobierz GNS3-VM dla ESXi ze strony https://gns3.com/software/download-vm.
 2. Wypakuj pobraną paczkę do dowolnego folderu.
 3. W wypakowanym folderze znajdziesz plik OVA.
 4. Do pełnej nazwy pliku OVA dopisz rozszerzenie .zip. Plik musi kończyć się ciągiem .ova.zip.
 5. Wypakuj archiwum do dowolnego folderu, np. GNS3-VM.
 6. Po wypakowaniu archiwum, w katalogu docelowym będą 4 pliki. Nas interesują 3 z nich: 2 obrazy dysku VMDK i 1 plik OVF.

2. Deploy GNS3-VM na ESXi

 1. Zaloguj się do ESXi.
 2. W menu po lewej stronie przejdź do zakładki Virtual Machines.
 3. Kliknij Create / Register VM.
 4. W wyświetlonym oknie zaznacz Deploy a virtual machine from an OVF or OVA file i kliknij Next.
 5. Nadaj nazwę maszynie wirtualnej (np. GNS3-VM), przeciągnij do przesłania 2 obrazy VMDK i plik OVF i kliknij Next. Okno powinno zawierać taki komplet plików:
Import GNS do ESXi
Import GNS do ESXi
 1. Wybierz storage, na którym ma być przechowywana VMka i kliknij Next.
 2. W sekcji Disk provisioning zostaw domyślne Thin i kliknij Next.
 3. Kliknij Finish i poczekaj, aż się wszystko zdeployuje.

3. Konfiguracja połączenia sieciowego dla GNS3-VM

W zależności od ustawień Twojej wirtualnej sieci w ESXi, GNS3-VM może dostać adres IP z serwera DHCP. Jeśli nie dostał adresu IP zobaczysz taki komunikat:

Brak adresu IP z DHCP dla GNS
Brak adresu IP z DHCP dla GNS

Po naciśnięciu klawisza Enter wyświetli się przyjazne menu:

Konfiguracja adresu statycznego IP dla GNS cz.1
Konfiguracja adresu statycznego IP dla GNS cz.1

Po naciśnięciu klawiszy N, a następnie Enter można w łatwy sposób przejść do ustawień sieciowych. Wyświetli się wtedy edytor nano:

Konfiguracja adresu statycznego IP dla GNS cz.2
Konfiguracja adresu statycznego IP dla GNS cz.2

Powyższe linie mogą być zakomentowane. Wystarczy je odkomentować i skonfigurować zgodnie z adresacją swojej sieci wirtualnej. Po wszystkim zapisz i zamknij plik. Maszyna wirtualna się zrestartuje.

Konfiguracja klienta GNS3

 1. Uruchom klienta GNS3.
 2. Jeśli wyświetli się okno łączenia z adresem localhost, możesz je anulować.
 3. Powinno wyświetlić się okno pierwszej konfiguracji.
 4. Zaznacz 3 opcję: Run appliances on a remote server i kliknij Next.
 5. Wypełnij formularz w następujący sposób:
  Host: adres IP podany przy konfiguracji GNS3-VM;
  Port: 80 TCP (wystarczy usunąć 30).
 6. Kliknij Next i po podsumowaniu Finish.

Jeśli klient się nie połączył, może być wymagany restart klienta. Potem wystarczy utworzyć nowy projekt i można projektować sieć.