Konfigurowanie podstawowej wirtualnej sieci LAN (VLAN)

VLAN (ang. Virtual LAN) określa się jako mechanizm spełniający funkcje podziału na mniejsze sieci logiczne – dostępne są komputery fizycznie z różną lokalizacją.

Jeśli chcesz obejrzeć instrukcję video – kliknij 🙂

Powyższa topologia składa się z pięciu komputerów (H1, H2, H3, H4, H5) oraz dwóch sieci VLAN (VLAN 10 i VLAN 20). W sieci fizycznej istnieją przełączniki (SW1 i SW2) łączące poszczególne komputery.

Założenie topologii – cele do zrealizowania

  1. Prawidłowa komunikacja między komputerami w tych samych wirtualnych sieciach
  2. Prawidłowe skonfigurowanie portów na przełącznikach (SW1 i SW2)

Konfiguracje urządzeń:

H1:

H2:

H3:

H4:

H5:

SW1:
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name test1
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name test2
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#do show vlan brief
VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                Gig0/1, Gig0/2
10   test1                            active   
20   test2                            active   
1002 fddi-default                     active   
1003 token-ring-default               active   
1004 fddinet-default                  active   
1005 trnet-default                    active   
Switch(config)#interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fastEthernet 0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#do show vlan brief
VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
                                                Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                                Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                                Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                                Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10   test1                            active    Fa0/1
20   test2                            active    Fa0/2
1002 fddi-default                     active   
1003 token-ring-default               active   
1004 fddinet-default                  active   
1005 trnet-default                    active   
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fastEthernet 0/3
Switch(config-if)#switchport mode trunk
SW2:
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name test1
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name test2
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface range fastEthernet 0/2-3
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#interface fastEthernet 0/4
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#do show vlan brief
VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                Gig0/1, Gig0/2
10   test1                            active    Fa0/4
20   test2                            active    Fa0/2, Fa0/3
1002 fddi-default                     active   
1003 token-ring-default               active   
1004 fddinet-default                  active   
1005 trnet-default                    active

Właściwa komunikacja VLAN w tych samych podsieciach: