Windows 11 na Hyper-V [gotowy obraz dysku]

Uruchomiony Windows 11 jako maszyna wirtualna

System Windows 11 posiada wbudowany wirtualizator Hyper-V. Korzystając z tego narzędzia można w prosty sposób uruchamiać maszyny wirtualne w systemie Windows. Nowe wersje klienta Hyper-V pozwalają na tzw. szybkie tworzenie maszyn wirtualnych. W wielu przypadkach wystarczy kilka kliknięć i możemy cieszyć się kolejną VMką. W tym artykule pokażę, jak utworzyć maszynę wirtualną z systemem Windows 11 korzystając z gotowego obrazu maszyny wirtualnej.

Temat w formie video obejrzysz TUTAJ 🙂

Przygotowanie

Do wykonania poniższych poleceń będziesz potrzebować klienta Hyper-V. Upewnij się, że jest dostępny w menu Start wpisując Hyper-V.

Menedżer funkcji Hyper-V w Windows 11

Jeśli Menedżer funkcji Hyper-V jest niedostępny uruchom PowerShell jako Administrator i wykonaj polecenie:
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V -All

Może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Stosowna informacja będzie widoczna w oknie Terminala Windows:

Informacja o braku konieczności restartu

Tworzenie maszyny wirtualnej

Jak już wspomniałem na początku artykułu, w Hyper-V istnieje możliwość szybkiego tworzenia maszyn wirtualnych (VM) nie tylko z systemem Windows. Aby utworzyć VMkę należy:

  1. W wyszukiwarce systemu Windows wpisać Hyper-V.
  2. Wybrać pozycję Szybkie tworzenie funkcji Hyper-V.
  3. Jeśli UAC zapyta o podwyższenie uprawnień, należy się zgodzić.
  4. W wyświetlonym oknie z listą systemów możliwych do szybkiego zwirtualizowania wybieramy Środowisko dev Windows 11. Klikając łącze Więcej opcji możemy dodatkowo zmienić nazwę VMki i sieć wirtualną.
  5. Naciśnij Utwórz maszynę wirtualną.

Po kilkunastu lub kilkudziesięciu minutach (w zależności od prędkości Twojego Internetu i dysku) maszyna będzie gotowa do działania.

Komunikat informujący o poprawnym utworzeniu maszyny wirtualnej
  1. Naciśnij przycisk Połącz. Powinno pojawić się okienko podobne do poniższego.
  2. Naciśnij przycisk Uruchom znajdujący się w centralnej części tego okna.

Po kilku minutach system będzie gotowy do działania i ostatecznie zostanie pokazany pulpit Windows 11.

Windows 11 jako VMka

Zalety i wady tej metody tworzenia VMki

Podczas tworzenia maszyny wirtualnej z szablonu, można zauważyć pewne zalety i wady tworzenia maszyny tą metodą.

Zaletą z pewnością jest szybkość postawienia takiego środowiska. Jeśli mamy szybkie połączenie internetowe to taki sposób z pewnością będzie dla nas odpowiedni. Metoda ta jest zalecana dla programistów, z tego względu, że ten obraz zawiera preinstalowany Visual Studio i system jest gotowy do szybkiego rozpoczęcia pracy. Jeśli nie potrzebujesz korzystać z VS i inne udogodnienia typu skonfigurowany Ubuntu on Windows są Ci niepotrzebne, to osobiście polecam ręcznie zainstalować z obrazu ISO system Windows 11. Przy ręcznej instalacji mogą pojawić się problemy, ale o nich w kolejnym artykule.

Wadą tej metody jest z pewnością rozmiar pobieranego obrazu dysku. Mimo starań Microsoftu (po wypakowaniu to nawet 50 GB) nadal jest to duży plik. System na tym dysku posiada utworzonego użytkownika i nie wyświetla się kreator konfiguracji jak przy czystej instalacji. Uważam to za wadę, bo mimo wszystko możemy mieć powody, aby VMkę już na starcie szybko podpiąć pod konto Microsoft albo domenę Azure Active Directory. Osobiście bym wolał, aby był też dostępny obraz z Windows 11, który nie jest prekonfigurowany i nie posiada preinstalowanego dodatkowego oprogramowania.