Zarządzanie użytkownikami i grupami w Azure Active Directory [konfiguracja Microsoft Entra]

Utworzony dodatkowy użytkownik w katalogu Azure Active Directory
Utworzony dodatkowy użytkownik w katalogu Azure Active Directory

W tym artykule pokażę, jak zarządzać użytkownikami i grupami katalogu Azure Active Directory z poziomu portalu Microsoft Entra.

Nadal istnieje możliwość zarządzania Azure AD z poziomu portalu Azure i portalu administracyjnego Azure AD (https://aad.portal.azure.com).

Konfigurację w formie video obejrzysz TUTAJ 🙂

Tworzenie użytkowników

 1. Zaloguj się do portalu Microsoft Entra (https://entra.microsoft.com).
 2. Rozwiń sekcję Azure Active Directory, a następnie Users.
 3. Kliknij pozycję Wszyscy użytkownicy.
 4. W wyświetlonym obszarze zarządzania użytkownikami kliknij Nowy użytkownik i Utwórz nowego użytkownika.
 5. Wypełnij formularz tworzenia użytkownika. Najważniejsze są pola Nazwa użytkownika i Nazwa. To drugie jest nazwą wyświetlaną.

  Pozostałe pola opcjonalne to m.in. Grupy i Role oraz informacje o stanowisku w organizacji.
 6. Naciśnij Utwórz.
Użytkownik został dodany

Resetowanie hasła

Po lewej stronie w sekcji Zarządzaj znajduje się pozycja Resetowanie hasła i… to nie jest to miejsce.

Wskazana lokalizacja to ustawienia resetowania hasła. Ma to umożliwić przeprowadzenie resetowania hasła bez angażowania administratora.

Aby zresetować hasło dowolnego użytkownika:

 1. Przejdź do karty ze szczegółami użytkownika, którego nazwę chcesz zmienić klikając w jego nazwę wyświetlaną.
 2. Kliknij przycisk Resetuj hasło.
 3. Następnie Resetuj hasło, aby wygenerować hasło tymczasowe.
 4. Skopiuj hasło tymczasowe i przekaż użytkownikowi.

Tworzenie nowej grupy

Domyślne ustawienia katalogu Azure Active Directory pozwalają na tworzenie grup dla wszystkich użytkowników katalogu. Instrukcja zostanie przedstawiona w kontekście użytkownika demo@netadminpro.pl .

 1. Przejdź do konfiguracji Azure Active Directory > Groups > Wszystkie grupy.
 2. W wyświetlonym oknie kliknij Nowa grupa.
 3. Wypełnij formularz dodawania grupy według wzoru wybierając jej Typ, podając jej nazwę i opcjonalnie wskazując jej właściciela i członków.
 4. Naciśnij Utwórz.
  Grupa została utworzona.

Dlaczego jako użytkownik demo mogłem utworzyć grupę?

Gdy udamy się do ustawień grupy, wszystko staje się jasne. Zaznaczone ustawienie miało wpływ na tworzenie konkretnie tego typu grupy przez zwykłych użytkowników.