Aktualizacja oprogramowania Mobility Controllera

Do poprawnego działania z Mobility Conductorem, Mobility Controller musi posiadać tą samą wersję oprogramowania co Mobility Conductor. Jest kilka metod aktualizacji Mobility Controllera do nowszej wersji. W zależności od sytuacji można wykorzystać do tego celu tylko Mobility Conductora, serwer TFTP albo wgrać ręcznie obraz bezpośrednio na Mobility Controllera. W tym artykule pokażę, jak wykonać aktualizację VMC wykorzystując serwer TFTP – w celu przechowywania oprogramowania – i Mobility Conductora w celu wysłania żądania aktualizacji z serwera TFTP z odpowiednimi parametrami do Mobility Controllera.

Jeśli chcesz zobaczyć ten artykuł w wersji video – kliknij 🙂

Status aktualizacji VMC monitorowany z poziomu MM

Podany na wstępie scenariusz jest najczęściej wykorzystywany produkcyjnie i w moim odczuciu bardziej niezawodny niż wgrywanie oprogramowania ręcznie. Zmniejsza to ryzyko przesłania niepełnego pliku obrazu oprogramowania, co w konsekwencji wyświetliłoby komunikat błędu niepowodzenia aktualizacji.

To musisz już mieć!

 • środowisko laboratoryjne EVE-NG
 • laboratorium przygotowane w poprzednich artykułach
 • serwer TFTP (możesz go zainstalować na tej samej maszynie co EVE-NG)

Przygotowania do aktualizacji

 1. Sprawdź jaką dokładnie wersję posiada Mobility Conductor.
 2. Skopiuj numer wersji, wystarczy sama wartość za znakiem „,„, np. 8.9.0.0.
 3. Wejdź na Aruba Support Portal i w polu wyszukiwania wklej numer wersji skopiowany w kroku 2. Link zawarty w tym punkcie posiada odpowiednie filtry. Oprogramowanie wyświetlone po wpisaniu numeru wersji w polu wyszukiwania jest gotowe do pobrania dla VMC.
 4. Pobierz wariant bez FIPS naciskając ikonkę
 5. Wyślij na serwer TFTP pobrany plik oprogramowania
 6. Skopiuj z nazwy pliku numer wersji i numer builda. Ta wartość będzie potrzebna podczas wypełniania formularza wdrażania aktualizacji
 7. Na Mobility Conductorze przejdź do katalogu, w którym znajdują się Mobility Controllery, dla których chcesz wdrożyć nową wersję oprogramowania.
 8. Przejdź do menu Maintenance > Software Management.
 9. W tabeli Controllers/Clusters wybierz kontrolery, dla których chcesz wdrożyć nową wersję oprogramowania.
 10. Wypełnij formularz INSTALLATION SETTINGS:
  1. Zdecyduj, kiedy ma się rozpocząć aktualizacja. Możesz zdecydować, czy ma się odbyć od razu czy o określonej porze.
  2. Podaj parametry aktualizacji. W przedstawionym przypadku wymagane są:
   • Adres IP serwera (TFTP)
   • Ścieżka obrazu. Jeśli serwer posiada ścieżkę domyślną wpisz „.
   • Protokół: TFTP
   • Wersja oprogramowania do instalacji: wklej skopiowaną do schowka w punkcie 6
   • Partycja: jeśli nie masz powodu do zmiany to zostaw auto.
   • Restart urządzenia po instalacji oprogramowania: zostaw zaznaczony
 11. Naciśnij

Po kilku minutach oprogramowanie zostanie zaktualizowane. Stan aktualizacji możesz monitorować poleceniem show upgrade. Polecenie należy wykonać w kontekście katalogu z urządzeniami, których ma dotyczyć aktualizacja. Pełna składnia polecenia przedstawia się następująco:

(MM1) [mynode] #cd /md/VMC
(MM1) [VMC] #show upgrade managed-devices status summary all

Na poniższym zrzucie został przedstawiony proces aktualizacji w widoku konsoli MM:

Białą linią zostały rozdzielone kolejne powtórzenia polecenia show upgrade, a czerwoną linią zostały zaznaczone zmiany. Jak widać restart spowodował zastosowanie nowej wersji oprogramowania.