Konfigurowanie podstawowej wirtualnej sieci LAN (VLAN)

VLAN (ang. Virtual LAN) określa się jako mechanizm spełniający funkcje podziału na mniejsze sieci logiczne – dostępne są komputery fizycznie z różną lokalizacją.

Czytaj dalej Konfigurowanie podstawowej wirtualnej sieci LAN (VLAN)

Sieć wielodostępowa – czym jest DR i BDR

Sieć wielodostępowa

Zdarza się, że w środowisku sieciowym występują sieci wielodostępowe (z ang. Broadcast Multi Access). W takiej sieci następuje wymiana pakietów każdego z każdym. Z tego powodu środowisko wyznacza urządzenia:

DR – Designated Router tzw. szef całej sieci

BDR – Brodcast Designated Router tzw. zastępca szefa

Kiedy następuje awaria DR wówczas funkcję przesyłania pakietów LSA przejmuje BDR.

Czytaj dalej Sieć wielodostępowa – czym jest DR i BDR

Konfiguracja routingu ospf między obszarami

Czym jest MultiArea protocol OSPF

Celem scharakteryzowania wieloobszarowego protokołu OSPF spójrzmy na poniższy rysunek:

– Każdy dodatkowy obszar w dwuwarstwowej hierarchii ma za zadanie być podłączonym do obszaru 0 – AREA 0 zgodnie z przykładem

– Zastosowanie wieloobszarowego ma miejsce dużych sieciach, które ma funkcję ograniczeń zbyt dużego zużycia zasobów routera(czasu procesora i pamięci)

– ABR(ang. Area Border Routers) określa urządzenie (router), które łączy ze sobą obszary – w przykładzie dotyczy to R1 i R2  

ASBR(ang. Autonomus System Boundary Router) określa się nim takie urządzenie(router co graniczy najbliżej sieci Internet – dla naszego przykładu jest R2

Czytaj dalej Konfiguracja routingu ospf między obszarami

Konfiguracja IP Sec przy wykorzystaniu VPN

Rozwiązanie IPsec w VPN

W celu zaprojektowania sieci komputerowej należy rozważać kilka czynników. Niewątpliwie do nich można zaliczać konfigurację routingu i ustalenie odpowiednich VLANów. Oprócz tych aspektów koniecznym jest także zabezpieczenie danych. Lepszym rozwiązaniem dla kilku routerów jest szyfrowanie ruchu aniżeli być w posiadaniu niezabezpieczonej konfiguracji. Wykorzystanie IPsec w tego rodzaju VPN podniesie bezpieczeństwo w sieci.

Czytaj dalej Konfiguracja IP Sec przy wykorzystaniu VPN