Migracja maszyn wirtualnych z Hyper-V do Proxmox

Ostatnio na forach internetowych pojawiły się głosy, że konwersja maszyn wirtualnych z kontrolerami domeny z różnych środowisk wirtualnych do Proxmox może powodować problemy z podłączaniem klientów do domeny.

W tym artykule pokażę, jak przekonwertować fizyczną maszynę na maszynę wirtualną i uruchomić ją na Hyper-V. Następnie utworzę kontroler domeny i klienta, który do tej domeny dołączę. Po tym, te trzy maszyny wirtualne zostaną zmigrowane do Proxmox. Uruchomię je w nowym środowisku, aby pokazać, że po konwersji wszystko działa poprawnie. Dodatkowo, za pomocą Proxmox Backup Server, zaprezentuję odtwarzanie maszyn wirtualnych w czasie rzeczywistym.

Czytaj dalej „Migracja maszyn wirtualnych z Hyper-V do Proxmox”

Wieloobszarowy OSPF [Konfiguracja Fortigate]

Wstęp

Wieloobszarowy OSPF (ang. Multi-Area OSPF) to protokół routingu, który umożliwia podział sieci na wiele obszarów w celu efektywniejszego zarządzania trasowaniem i zwiększenia wydajności sieci.

Podział sieci na obszary ma wiele korzyści, w tym zmniejszenie zjawiska zatorów w sieci, zwiększenie wydajności routingu, a także ułatwienie zarządzania siecią i jej skalowanie.

Czytaj dalej „Wieloobszarowy OSPF [Konfiguracja Fortigate]”

WireGuard na OPNsense

Wstęp

WireGuard to bardzo szybki, ale jednocześnie bezpieczny protokół VPN. Zdobył uznanie za szybkość i bezpieczeństwo co może oznaczać, że będzie lepszą opcją niż IPsec/IKEv2 czy OpenVPN.

Został napisany z użyciem 4 000 wierszy kodu, w porównaniu do 100 000, jakie ma OpenVPN. Mniej wierszy kodu sprawia, że protokół WireGuard jest łatwiejszy w obsłudze, zapewnia lepsze prędkości i większą wydajność oraz jest mniej podatny na ataki.

Czytaj dalej „WireGuard na OPNsense”

MPLS [Konfiguracja Mikrotik]

Wstęp

MPLS (ang. Multi Protocol Label Switching) to protokół transportowy, który umożliwia szybkie i efektywne przesyłanie danych na duże odległości. Mówi się, że jest protokołem warstwy 2,5 ponieważ korzysta z warstwy 2 (MAC address) oraz 3 (IP). MPLS używa specjalnych etykiet (ang. labels), które są przypisywane do pakietów danych i służą do kierowania nimi przez sieć. Etykiety te są używane zamiast standardowych adresów IP, co pozwala na szybsze przetwarzanie danych i zmniejszenie opóźnień. MPLS oparty jest na dynamicznych protokołach routingu głównie OSPF oraz BGP.

Czytaj dalej „MPLS [Konfiguracja Mikrotik]”