Konfiguracja routingu ospf między obszarami

Czym jest MultiArea protocol OSPF

Celem scharakteryzowania wieloobszarowego protokołu OSPF spójrzmy na poniższy rysunek:

– Każdy dodatkowy obszar w dwuwarstwowej hierarchii ma za zadanie być podłączonym do obszaru 0 – AREA 0 zgodnie z przykładem

– Zastosowanie wieloobszarowego ma miejsce dużych sieciach, które ma funkcję ograniczeń zbyt dużego zużycia zasobów routera(czasu procesora i pamięci)

– ABR(ang. Area Border Routers) określa urządzenie (router), które łączy ze sobą obszary – w przykładzie dotyczy to R1 i R2  

ASBR(ang. Autonomus System Boundary Router) określa się nim takie urządzenie(router co graniczy najbliżej sieci Internet – dla naszego przykładu jest R2

Jeżeli chcesz obejrzeć video na ten temat – kliknij.

Awaria łączy w wieloobszarowym OSPF

Powyższy rysunek obrazuje przykład, kiedy w obszarze AREA 2 następuję awaria łącza:

– Problem tego łącza ma wpływ na router jedynie w tym obszarze nr.2

– Nie ma konieczności uruchomienia algorytmu SPF a obszarze 0 i 1

– Ze względu na działający router ABR R2 problem wystąpi jedynie w obszarze 51

Wykorzystanie sumaryzacji dla ABR i ASBR

Celem prawidłowego zsumaryzowania należy wykonać je jedynie dla podsieci bezpośrednio przylegającym do obszaru – a dodatkowo router ma za zadanie posiadać w swojej tablicy routingu takie wpisy. Sumaryzacja jest możliwa jedynie na ABR i ASBR.

ABR – następuje przez router sumaryzacja w miejscu granicznycm jednego albo więcej obszarów jaki podlega instancji OSPF.

ASBR – oprócz sumaryzacji dokona się także redystrybucja na granicznym autonomicznym systemie AS.

Konfiguracja wielobszarowego OSPF – przykładowa topologia

Opis topologii:

– Występują trzy obszary OSPF – area 0, area 1, area 2

– Sieć zawiera cztery routery – r1,r2,r3,r4

– W sieci występują routery ABR – r1, r2

Punkty do zrealizowania:

– Konfiguracja multiarea ospf na r1,r2

– Wykazanie iż wieloobszarowa sieć działa poprzez prawidłową obustronną komunikację R4 i R3

Konfiguracja routerów:

R1:
Router>en
Router#conf t
Router(config)#interface serial 3/0
Router(config-if)#ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial3/0, changed state to down
Router(config-if)#exit
Router(config)#int Serial 2/0
Router(config-if)#ip address 192.168.13.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to down
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial3/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial3/0, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/0, changed state to up
Router(config-if)#exit
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#router-id 1.1.1.1
Router(config-router)#network 192.168.12.0 0.0.0.255 area 0
00:05:20: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on Serial3/0 from LOADING to FULL, Loading Done
% Ambiguous command: "ne"
Router(config-router)#network 192.168.13.0 0.0.0.255 area 1
Router(config-router)#
00:06:13: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 3.3.3.3 on Serial2/0 from LOADING to FULL, Loading Done
R2:
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#int Serial 2/0
Router(config-if)#ip address 192.168.12.2 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to up
Router(config-if)#e
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/0, changed state to up
Router(config-if)#exit
Router(config)#int S
Router(config)#int Serial 3/0
Router(config-if)#ip address 192.168.24.2 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial3/0, changed state to down
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial3/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial3/0, changed state to up
Router(config-if)#exit
Router(config)#router ospf
% Incomplete command.
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#ro
Router(config-router)#router-id 2.2.2.2
Router(config-router)#network 192.168.12.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#
00:05:03: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on Serial2/0 from LOADING to FULL, Loading Done
Router(config-router)#network 192.168.24.0 0.0.0.255 area 2
Router(config-router)#
00:07:12: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 4.4.4.4 on Serial3/0 from LOADING to FULL, Loading Done
R3:
Router>en
Router#conf t
Router#conf terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface serial 2/0
Router(config-if)#ip address 192.168.13.3 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to up
Router(config-if)#exit
Router(config)#int LO 0
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/0, changed state to up
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up
Router(config-if)#ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
Router(config-if)#exit
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#router-id 3.3.3.3
Router(config-router)#network 192.168.13.0 0.0.0.255 area 1

00:06:19: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on Serial2/0 from LOADING to FULL, Loading Done
.1
Router(config-router)#network 3.3.3.3 0.0.0.0 area 1
R4:
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#int S
Router(config)#int Serial 3/0
Router(config-if)#ip address 192.168.24.4 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial3/0, changed state to up
Router(config-if)#exit
Router(config)#int LO 0
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up
Router(config-if)#ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
Router(config-if)#exit
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 192.168.24.0 0.0.0.255 area 2
00:07:08: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on Serial3/0 from LOADING to FULL, Loading Done
Router(config-router)#network 4.4.4.4 0.0.0.0 area 2

Weryfikacja konfiguracji:

R4:
Router(config-router)#do show ip route ospf
     3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O IA    3.3.3.3 [110/193] via 192.168.24.2, 00:01:46, Serial3/0
O IA 192.168.12.0 [110/128] via 192.168.24.2, 00:01:46, Serial3/0
O IA 192.168.13.0 [110/192] via 192.168.24.2, 00:01:46, Serial3/0
R3:
Router(config-router)#do show ip route ospf
Router(config-router)#do show ip route ospf
     4.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O IA    4.4.4.4 [110/193] via 192.168.13.1, 00:01:33, Serial2/0
O IA 192.168.12.0 [110/128] via 192.168.13.1, 00:03:09, Serial2/0
O IA 192.168.24.0 [110/192] via 192.168.13.1, 00:02:12, Serial2/0
R2:
Router#show ip route ospf
     3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O IA    3.3.3.3 [110/129] via 192.168.12.1, 00:01:53, Serial2/0
     4.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O       4.4.4.4 [110/65] via 192.168.24.4, 00:00:52, Serial3/0
O IA 192.168.13.0 [110/128] via 192.168.12.1, 00:02:51, Serial2/0
Router#show ip protocols
Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 2.2.2.2
  Number of areas in this router is 2. 2 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    192.168.12.0 0.0.0.255 area 0
    192.168.24.0 0.0.0.255 area 2
  Routing Information Sources: 
    Gateway         Distance      Last Update
    1.1.1.1              110      00:04:17
    2.2.2.2              110      00:02:21
    4.4.4.4              110      00:02:07
  Distance: (default is 110)
R1
Router#show ip route ospf
     3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O       3.3.3.3 [110/65] via 192.168.13.3, 00:02:17, Serial2/0
     4.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O IA    4.4.4.4 [110/129] via 192.168.12.2, 00:01:06, Serial3/0
O IA 192.168.24.0 [110/128] via 192.168.12.2, 00:01:44, Serial3/0
Router#show
Router#show ip
Router#show ip pro
Router#show ip protocols
Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 1.1.1.1
  Number of areas in this router is 2. 2 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    192.168.12.0 0.0.0.255 area 0
    192.168.13.0 0.0.0.255 area 1
  Routing Information Sources: 
    Gateway         Distance      Last Update
    1.1.1.1              110      00:03:46
    2.2.2.2              110      00:03:00
    3.3.3.3              110      00:03:22
  Distance: (default is 110)

Prawidłowa komunikacja między obszarami: