Konfiguracja serwera DHCP

Wstęp do DHCP

Protokół DHCP należy określać jako usługa. Przy jego wykorzystaniu podłączony do sieci komputer pobiera adres IP, maskę podsieci, bramę domyślną oraz serwer(y) DNS.

Działanie DHCP

Serwer DHCP można skonfigurować na jakimś odrębnym komputerze i będzie traktowany jako inne urządzenie w sieci – następować będzie przypisywanie komputerom adresów IP. Dodatkowo warto zaznaczyć iż obecnie routery jakie są w naszych domach (te jakie dostajemy od swoich dostawców sieci ISP) mają opcje skonfigurowania usługi DHCP.

Przypisywanie dynamiczne zapewnia komfort dla administratorów zarządzających szczególnie większymi środowiskami sieciowymi – w przypadku sieci z liczbą komputerów np. 300 bądź 400 przypisywanie każdemu urządzeniu byłoby dość czasochłonne. Usługa DHCP jest dobrym sposobem na ułatwienie pracy.

Przypisywanie dynamiczne nie jest możliwe dla wszystkich urządzeń w sieci z tego powodu, że lepsze byłoby ustawienie na stałe adresu IP, tzw. przypisywanie statyczne.

Przypisywanie statyczne jest korzystne dla urządzeń tj.:

 • routery,
 • drukarki sieciowe,
 • bazy danych,
 • serwery aplikacji

Usługa DHCP, która jest prawidłowo skonfigurowana przydziela dany adres IP na pewien czas – nie jest przydzielony na stałe. Taka dzierżawa może trwać kilka dni, godzin. Po upływie czasu dzierżawy następuje oddanie adresu (tego otrzymanego – dzierżawionego) i wraca do puli. Z tego powodu urządzenie takie jak np. router powinno mieć stały adres IP.

Konfiguracja serwera DHCP

Opis topologii:

Na podstawie poniższej topologii nastąpi konfiguracja serwera DHCP:

Topologia dla konfiguracji serwera DHCP

Środowisko składa się z:

 • pięciu stacji roboczych – H1, H2, H3, H4, H5
 • jednego przełącznika – SW
 • serwera DHCP – server DHCP

Założenia topologii:

 1. Konfiguracja usługi DHCP na serwerze
 1. Skonfigurowanie przydzielania dynamicznego adresów IP dla stacji roboczych
 1. Wykazanie iż komunikacja między wszystkimi stacjami roboczymi jest prawidłowa

Konfiguracja

Server DHCP:

Ustawienia adres IP i maski dla serwera DHCP

Przypisanie adresu IP oraz maski podsieci 192.168.0.1/24

Ustawienia serwera DHCP
 • Uruchomienie serwisu DHCP – service ON
 • Przypisanie adresu IP bramy domyślnej – 192.168.0.1 oraz adresu DNS 10.0.0.1
 • Przypisanie adresu sieci wraz z podsiecią – 192.168.1.0/24

Wykaz wszystkich stacji roboczych:

 • pomyślne otrzymanie adresu IP przez DHCP dla H1, H2, H3, H4, H5
 • sprawdzenie przydzielonego adresu IP wraz z bramą domyślną komendą ipconfig
 • prawidłowa komunikacja między stacjami roboczymi
Adresy ustawione z serwera DHCP

H1:

Sprawdzenie ustawień stacji roboczej H1 wraz z komunikacja przez protokół ICMP

H2:

Sprawdzenie ustawień stacji roboczej H2 wraz z komunikacja przez protokół ICMP

H3:

Sprawdzenie ustawień stacji roboczej H2 wraz z komunikacja przez protokół ICMP
Sprawdzenie ustawień stacji roboczej H3 wraz z komunikacja przez protokół ICMP

H4:

Sprawdzenie ustawień stacji roboczej H4 wraz z komunikacja przez protokół ICMP

H5:

Sprawdzenie ustawień stacji roboczej H5 wraz z komunikacja przez protokół ICMP