Podłączanie Mobility Controllera do Mobility Conductora

Ten artykuł jest kontynuacją artykułów o tworzeniu zwirtualizowanego środowiska sieciowego Aruba Networks opartego o środowisko laboratoryjne EVE-NG. W poprzednich artykułach pokazałem, jak dodać i zainstalować Mobility Conductora na EVE-NG oraz jak dodać i zainstalować Mobility Controllera na EVE-NG. W tym artykule opiszę co należy zrobić, aby konfiguracja Mobility Controllera opisana na Mobility Conductorze mogła być zastosowana na Controllerze.

Efekt końcowy poprawnego podłączenia Mobility Controllera do Mobility Conductora

Jeśli jesteś zainteresowany instrukcją w formie video – kliknij 🙂

Co będzie potrzebne

Konfiguracja

 1. Upewnij się, że urządzenia są ze sobą połączone fizycznie i włączone
 2. Korzystając z klienta SSH połącz się z Mobility Conductorem (MM) i Mobility Controllerem (VMC)
 3. Na obu urządzeniach wykonaj komendę show switches. To polecenie będziemy wykorzystywać do monitorowania stanu połączenia Mobility Conductora z Mobility Controllerem.
  Wynik polecenia show switches na Mobility Conductorze
  Wynik polecenia show switches na Mobility Controllerze
  Jak widać oba urządzenia w tym momencie mimo fizycznego połączenia nie synchronizują jeszcze ze sobą ustawień.
 4. Korzystając z przeglądarki internetowej zaloguj się do Mobility Conductora.
 5. Przejdź do kontekstu Mobility Conductor
 6. Przejdź do strony z ustawieniami Configuration > Controllers
 7. Naciśnij i w wyświetlonym formularzu podaj:
  1. Metodę autentykacji
  2. Adres IP Mobility Controllera
  3. Klucz IPsec (ustawiony podczas instalowania VMC)

   i naciśnij
 8. W prawym górnym rogu pojawi się przycisk Pending Changes, naciśnij na niego, aby zobaczyć jakie zmiany oczekują na zatwierdzenie.

  Dodatkowo na MM i VMC w oknie klienta SSH możesz ponownie uruchomić komendę show switches, aby zauważyć, że do połączenia jeszcze nie doszło.
 9. Zastosuj konfigurację naciskając przycisk Deploy Changes i ponownie wykonaj znaną już komendę show switches.
 10. Na obu urządzeniach widać już zmiany, bo Mobility Conductor zaczął się komunikować z Mobility Controllerem autoryzując się na nim podanym kluczem IPsec. Pełne połączenie może chwilę potrwać, dlatego warto monitorować ten stan wykonując co jakiś czas na Mobility Conductorze polecenie show switches. Gdy ujrzysz odpowiedź podobną do poniższej skopiuj podkreślony na czerwono ciąg znaków. Jest to adres MAC Mobility Controllera będzie on potrzebny w kolejnych krokach.
 11. Naciśnij przy kontekście Managed Network
 12. Utwórz nową grupę kontrolerów o dowolnej nazwie i naciśnij Przycisk Submit
 13. Naciśnij przy utworzonej grupie w drzewie katalogów i dodaj Controller.

  Obowiązkowym polem jest adres MAC i typ kontrolera. Pole z nazwą hosta można pominąć, ale czasami się zdarza, że przy braku nazwy, nazwa hosta jest nadpisywana adresem MAC.
 14. Naciśnij Pending Changes i powinieneś ujrzeć takie zmiany do zastosowania:
 15. Jeśli wszystko się zgadza naciśnij Deploy Changes
 16. Stosując polecenie show switches na MM i VMC możesz monitorować stan synchronizacji ustawień. Poprawnie zsynchronizowane ustawienia będą wyglądały następująco:
  Zsynchronizowana konfiguracja widoczna z poziomu Mobility Conductora
  Zsynchronizowana konfiguracja widoczna z poziomu Mobility Controllera

Testy

Na zakończenie pokażę, że nowe ustawienia konfigurowane na Mobility Conductorze są niezwłocznie wdrażane na Mobility Controllera. Z tego względu, że wersja Mobility Conductora jest inna niż Mobility Controllera pokażę tą synchronizację na ustawieniu wspólnym dla obu wersji dla pewności, że zostanie poprawnie zrozumiane przez VMC. W standardowym scenariuszu MM i VMC powinien posiadać tą samą wersję oprogramowania.

Zmiana nazwy Mobility Controllera

 1. Naciśnij ikonę ołówka przy urządzeniu w drzewie katalogów
 2. Zmień nazwę hosta i naciśnij Przycisk Submit
 3. W prawym górnym rogu kliknij Pending Changes
 4. Zatwierdź zmianę nazwy przyciskiem Deploy Changes
 5. Zweryfikuj dodaną zmianę poleceniem show switches na MM i VMC. Wynik zmiany poniżej
  Zsynchronizowana konfiguracja widoczna z poziomu Mobility Conductora
  Zsynchronizowana konfiguracja widoczna z poziomu Mobility Controllera

Jak widać zmiana nazwy hosta się udała i w kolumnie Config ID wartość się zwiększyła.