Konfigurowanie podstawowej wirtualnej sieci LAN (VLAN)

VLAN (ang. Virtual LAN) określa się jako mechanizm spełniający funkcje podziału na mniejsze sieci logiczne – dostępne są komputery fizycznie z różną lokalizacją.

Czytaj dalej Konfigurowanie podstawowej wirtualnej sieci LAN (VLAN)

Sieć wielodostępowa – czym jest DR i BDR

Sieć wielodostępowa

Zdarza się, że w środowisku sieciowym występują sieci wielodostępowe (z ang. Broadcast Multi Access). W takiej sieci następuje wymiana pakietów każdego z każdym. Z tego powodu środowisko wyznacza urządzenia:

DR – Designated Router tzw. szef całej sieci

BDR – Brodcast Designated Router tzw. zastępca szefa

Kiedy następuje awaria DR wówczas funkcję przesyłania pakietów LSA przejmuje BDR.

Czytaj dalej Sieć wielodostępowa – czym jest DR i BDR

Konfiguracja routingu ospf między obszarami

Czym jest MultiArea protocol OSPF

Celem scharakteryzowania wieloobszarowego protokołu OSPF spójrzmy na poniższy rysunek:

– Każdy dodatkowy obszar w dwuwarstwowej hierarchii ma za zadanie być podłączonym do obszaru 0 – AREA 0 zgodnie z przykładem

– Zastosowanie wieloobszarowego ma miejsce dużych sieciach, które ma funkcję ograniczeń zbyt dużego zużycia zasobów routera(czasu procesora i pamięci)

– ABR(ang. Area Border Routers) określa urządzenie (router), które łączy ze sobą obszary – w przykładzie dotyczy to R1 i R2  

ASBR(ang. Autonomus System Boundary Router) określa się nim takie urządzenie(router co graniczy najbliżej sieci Internet – dla naszego przykładu jest R2

Czytaj dalej Konfiguracja routingu ospf między obszarami

Konfiguracja protokołu OSPF

Wprowadzenie do OSPF

Protokół Open Shortest Path First należy zaliczać do tych, które mają zastosowanie w routerach wszystkich producentów urządzeń. Zastosowanie OSPF sprowadza się do małych jak i dużych przedsiębiorstw. Obecnie protokół(spośród tych należących do IGP) cieszy się dużą popularnością i jest wybierany chętnie. Praktyka wskazuję iż OSPF odpowiada za routowanie(inaczej trasowanie) pakietów w zakresie jednego systemu autonomicznego – OSPFv2 należy do ipv4 natomiast OSPFv3 służy do ipv6.

Czytaj dalej Konfiguracja protokołu OSPF