Instalacja Mobility Conductora

W tym artykule pokażę, jak przeprowadzić początkową instalację Mobility Conductora. Środowiskiem w jakim będzie działał Mobility Conductor będzie EVE-NG. Proces poprawnego importu Mobility Conductora do EVE-NG został opisany w poprzednim moim artykule i jeśli zamierzasz go również importować do tego środowiska to zachęcam najpierw do przeczytania artykułu Aruba Mobility Conductor na EVE-NG.

Instalację w formie video zobaczysz tutaj 🙂

Mobility Conductor po poprawnej instalacji i wstępnej konfiguracji

Przygotowanie do instalacji

 1. Dodaj do topologii nowy obiekt typu węzeł.
 2. W wyświetlonym oknie wybierz z listy szablonów Aruba WiFi Controller
 3. Wypełnij formularz dodając modyfikację przy ilości RAMu i interfejsów sieciowych zgodnie z poniższą grafiką (legenda: wartość minimalna, wartość stała) i naciśnij Save.
 4. Uruchom dodany Mobility Conductor.
 5. Naciśnij lewym przyciskiem myszy na uruchomiony Mobility Conductor i potwierdź, że chcesz otworzyć zewnętrzny program (VNC).
 6. Poczekaj kilka minut, aż uruchomi się kreator pierwszego uruchomienia.

  Po kilku minutach przejdź przez kreator podając następujące informacje:
  1. Nazwa systemu
  2. Identyfikator VLAN kontrolera
  3. Fizyczny port VLAN kontrolera
  4. Tryb portu VLAN kontrolera
  5. Przypisanie adresu IPv4 do VLANu (tak/nie) , jeśli tak:
   1. Wprowadzenie adresu IP interfejsu VLAN
   2. Wprowadzenie maski podsieci interfejsu VLAN
   3. Wprowadzenie adresu IP bramy domyślnej
   4. Wprowadzenie adresu IP serwera DNS
  6. Przypisanie adresu IPv6 do VLANu (tak/nie), jeśli tak to tak jak wyżej
  7. Wprowadzenie kodu kraju zgodnie ze standardem ISO-3166
   1. Potwierdzenie wyboru kraju
  8. Wprowadzenie strefy czasowej zgodnie ze standardem organizacji IANA
  9. Wprowadzenie godziny w strefie UTC
  10. Wprowadzenie daty w formacie MM/DD/YYYY
  11. Wprowadzenie hasła dla konta „admin”
   1. Powtórzenie hasła
  12. Podsumowanie wprowadzonych danych i ich akceptacja

Teraz jest tworzona kopia zapasowa istniejącej konfiguracji i Mobility Conductor uruchomi się ponownie z podaną w kreatorze konfiguracją.

Jeśli chodzi o instalację to już wszystko, aby jednak móc się dostać do Mobility Conductora z zewnątrz (np. z przeglądarki lub przez SSH) należy jeszcze podłączyć do niego wirtualny kabel sieciowy, bo obecnie jest zamknięty w pudełku niedostępnym dla nikogo, nawet dla potencjalnych wirtualnych urządzeń w projekcie.

Uzyskiwanie dostępu do Mobility Conductora z zewnątrz

W przypadku fizycznego urządzenia podłączylibyśmy do niego kabel Ethernet i połączylibyśmy go ze switchem. Taki hot-plug powinien zadziałać, ale niestety wirtualizacja zastosowana w EVE-NG nie pozwala nam dynamicznie podłączyć wirtualnego kabelka.

Czerwony kolor połączenia wskazuje brak połączenia

W celu podłączenia Mobility Conductora do sieci zewnętrznej:

 1. Wyłącz Mobility Conductora
 2. Dodaj nowy obiekt typu sieć
 3. W wyświetlonym kreatorze zmień typ sieci z bridge na Management(Cloud0) i naciśnij Save.
 4. Korzystając z ikonki wtyczki połącz ikonę chmurki z ikoną kontrolera i naciśnij Save.
 5. Włącz Mobility Conductora.
 6. Po jego pełnym uruchomieniu możesz uzyskiwać do niego dostęp podając w przeglądarce internetowej/kliencie SSH adres IP podany w punkcie 6.5.1. instrukcji instalacji, podanej na początku artykułu.