Aruba Mobility Conductor na EVE-NG

W tym artykule pokażę, jak dodać Aruba Mobility Conductor (dawniej Mobility Master) (MM) do EVE-NG. Przy świeżej instalacji EVE-NG żadne urządzenie nie jest dostępne.

Jeśli chcesz obejrzeć instrukcję w formie video – kliknij 🙂

Brak dostępności urządzeń na przykładzie Aruby
Brak dostępności urządzeń na przykładzie Aruby

Przygotowania

 1. Zainstaluj EVE-NG. Proces instalacji opisałem w artykule Instalacja EVE-NG na ESXi.
 2. Pobierz obraz OVA Aruba MM z asp.arubanetworks.com [bezpośredni odnośnik do Aruba MM]

Import Aruba MM na EVE-NG

 1. Podłącz się do serwera EVE-NG przez SCP, albo FTP. Jeśli zostaniesz zapytany o poświadczenia jako nazwę użytkownika wpisz root, a jako hasło podaj te wprowadzone w kreatorze instalacji.
 2. Wyślij pobrany obraz OVA Aruba MM na EVE-NG. Preferowaną lokalizacją jest katalog domowy (/root).
 3. Zaloguj się do serwera EVE-NG przez SSH takimi samymi poświadczeniami jak w punkcie 1.
 4. Utwórz katalog dla Aruba MM, tak dla porządku
  mkdir aruba-MM
 5. Przejdź do utworzonego katalogu
  cd aruba-MM
 6. Wypakuj obraz OVA do katalogu aruba-MM
  tar -xf ../*MM*.ova
 7. Przekonwertuj dyski VMDK do formatu QCOW2 poleceniami:
  /opt/qemu/bin/qemu-img convert -f vmdk -O qcow2 *MM*-disk1.vmdk hda.qcow2
  /opt/qemu/bin/qemu-img convert -f vmdk -O qcow2 *MM*-disk2.vmdk hdb.qcow2
 8. Utwórz folder dla obrazu dysku twardego w /opt/unetlab/addons/qemu/…

Nazewnictwo katalogów w EVE-NG

EVE-NG w przeciwieństwie do GNS3 nie posiada kreatora importu wirtualnego urządzenia. W EVE-NG wszystko opiera się o poprawne nazewnictwo plików i folderów w katalogu /opt/unetlab/addons/qemu/. Dokładne nazewnictwo plików i folderów jest opisane w dokumentacji EVE-NG na stronie https://www.eve-ng.net/index.php/documentation/qemu-image-namings/.

Nazewnictwo katalogów i plików obrazów dysków EVE-NG
Nazewnictwo katalogów i plików obrazów dysków EVE-NG

Aruba Mobility Conductor nie jest oficjalnie wspierany przez EVE-NG, ale ze względu na podobieństwo obrazu OVA Mobility Conductora do obrazu OVA Mobility Controllera uda się go wdrożyć na EVE-NG stosując drobne modyfikacje, a dokładnie podszyjemy się pod Mobility Controllera. Zgodnie z powyższą tabelką, folder Aruba Virtual Mobility Controllera musi zaczynać się prefiksem aruba-, a pliki qcow2 muszą być nazwane hda i hdb. Foldery oprócz wymaganego prefiksu muszą zawierać nazwę i wersję dodawanej maszyny wirtualnej. W przypadku Aruba MM poprawne nazewnictwo będzie przedstawiało się następująco:

Pobrany plik: ArubaOS_MM_8.9.0.0_81161.ova
Nazwa folderu EVE-NG: aruba-MM-8.9.0.081161

Gdy już ustaliliśmy, jak nazwać folder możesz wrócić do punktu 8.


 1. …aruba-MM- 8.9.0.0-81161 poleceniem
  mkdir -p /opt/unetlab/addons/qemu/aruba-MM-8.9.0.0-81161
  Jako nazwę katalogu podaj ustaloną dla pobranej wersji. Odpowiednią nazwę używaj też w dalszej części poradnika.
 2. Przenieś utworzone dyski hda.qcow2 i hdb.qcow2 do utworzonego katalogu
mv hd*.qcow2 /opt/unetlab/addons/qemu/aruba-MM-8.9.0.0-81161
 1. Wyczyść pliki i napraw uprawnienia poleceniami:
  cd ..

  rm -rf *MM*

  /opt/unetlab/wrappers/unl_wrapper -a fixpermissions
 2. Zaloguj się do EVE-NG i dodaj Aruba WiFi Controller (pod tą nazwą kryje się Aruba MM) do topologii w laboratorium. Poprawnie dodane urządzenie oznaczane jest niebieskim tekstem.
Efekt końcowy poprawnego dodania Aruba VMC do EVE-NG
Efekt końcowy poprawnego dodania Aruba MM do EVE-NG
 1. W wyświetlonym oknie zmień parametry dodawanego urządzenia. Na poniższym zdjęciu zaznaczyłem obowiązkowe parametry, które należy zmienić. Parametry zaznaczone na czerwono muszą mieć wartość stałą, a parametry zaznaczone na zielono mają podaną wartość minimalną. Modyfikacja jest wymagana właśnie z tego powodu, że ustawienia domyślne są przeznaczone dla Mobility Controllera.
Okno dodawania węzła do EVE-NG z konfiguracją dla Mobility Mastera
Okno dodawania węzła do EVE-NG z konfiguracją dla Mobility Mastera