Jak skonfigurować SNMP w 4,5minuty

Czym jest SNMP

Z upływem czasu ilość urządzeń sieciowych w środowisku produkcyjnym może wzrastać. Przez nagły wzrost sprzętu brakować będzie czasu na indywidualny monitoring każdej maszyny. Bardzo korzystne rozwiązanie, które sprosta temu wyzwaniu dotyczy protokołu SNMP.

SNMP – Simple Network Management Protocol jest protokołem zarządzania siecią działający w warstwie aplikacji dla modelu ISO/OSI, dzięki niemu można wymieniać informację kontrolne pomiędzy sprzętem sieciowym.

Sposób działania SNMP

Chcąc zrozumieć koncepcje protokołu Simple Network Management Protocol warto jako przykład podać banalną sytuację z życia codziennego, a mianowicie sprawdzenie godziny. Nie ulega wątpliwości iż mieszkając w Polsce patrząc na zegarek otrzyma się polski czas. Teoretycznie jednak istniała by szansa na ulepszenie zegara poprzez pokazanie godziny z wszystkich krajów na świecie. Oprócz tego można by zegarek ulepszyć, aby wskazywał dodatkowo godzinę wschodu i zachodu słońca. Takie urządzenie można by określić jako super zegar. Właśnie protokół SNMP określa się jako super zegar. Korzystając z niego w jednym miejscu (jedno urządzenie administratora) można zebrać dane z kilkunastu urządzeń występujących w środowisku produkcyjnym – np. switche, routery, komputery.

Zasada działania protokołu SNMP opiera się o architekturę klient-serwer – nazwa ta została zmodyfikowana na zarządca-agent.:

  1. Zarządza – monitoruje jednocześnie kilku agentów, wysyła żądanie do agentów w celu udostępnieniu informacji o np. temperaturze procesora, ilości miejsca na dysku
  2. Agent – jest monitorowany przez zarządcę i jest umieszczony na każdym urządzeniu sieciowym np. router, stacja robocza tworząc MIB (ang. Management Information Base) czyli bazę danych.

Powyższy rysunek przedstawia topologię protokołu SNMP – zarządca odpytuje poszczególnych agentów, a dodatkowo dokonuje archiwizacji informacji i wyświetla je w formie do przeczytania przez np. administatora sieci.

Baza danych agenta MIB – kluczowa w procesie zarządzania i monitoringu a składa się z danych oraz interfejsu, który umożliwia sterowanie urządzeniem. Struktura jaka przypada na bazę MIB składa się z rozgałęzień tzw. obiekty.

Obiekt – ID (OID) – zawiera unikatowy identyfikator, który zawierają trzy rodzaje praw dostępu:

  1. RO – read-only służące jedynie do odczytu
  2. WO – write-only służące jedynie do zapisu
  3. RW – read-write służące do odczytu i zapisu

Konfiguracja SNMP na przykładowej topologii

Opis topologii:

Powyższa sieć składa się z trzech stacji roboczych H1,H2,H3 oraz Routera R1. Wszystkie urządzenia znajdują się w tej samej podsieci.

Zadania do zrealizowania:

  1. Na routerze R1 nastąpi konfiguracja obiektów w trybie RO, RW
  2. Sprawdzenie agenta MIB na stacji roboczej H1
  3. Zmiana nazwy hostname z urządzenia R1 przy wykorzystaniu MIB na stacji roboczej H1

Konfiguracja:

 R1:
 Router>en
 Router#conf t
 Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
 Router(config)#hostname R1
 R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0
 R1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 R1(config-if)#no shutdown
  
 R1(config-if)#
 %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
  
 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
  
 R1(config-if)#exit
 R1(config)#snmp-server community nsm ro
 %SNMP-5-WARMSTART: SNMP agent on host R1 is undergoing a warm start
 R1(config)#snmp-server community nsm rw 

H1:

H2:

H3:

H1: