24T22 Migracja maszyn wirtualnych z Hyper-V do Proxmox [Praktyczny Poradnik]

Więcej miejsc do posłuchania:

Spotify

0:00 Wprowadzenie

1:45 Konwersja maszyny fizycznej do Hyper-V

2:17 Instalacja HiperV

3:08 Uruchomienie skonwertowanej maszyny na HyperV

4:00 Konwersja z HyperV do Proxmox

4:45 Tworzenie Kontrolera Domeny

5:50 Podłączenie Klienta do Domeny i Logowanie

6:33 Import w Proxmox

7:15 Uruchomienie zaimportowanych maszyn na Proxmox

8:10 Proxmox Backup Server

8:40 Odtwarzanie i logowanie do Maszyny

9:50 Logowanie do Kontrolera Domeny

10:05 Usunięcie Maszyny z Klastra

10:55 Podsumowanie

Transkrypcja

Ostatnio natknąłem się na forach internetowych na opinię że podczas konwersji maszyn wirtualnych z kontrolerem domeny z różnych środowisk wirtualnych do Proxmox pojawiają się kłopoty z podłączeniem klientów do domeny. Niedawno zmigrowałem kontrolery domen kilku klientów z Hyper-V do Proxmox i ani razu nie wystąpił wspomniany problem. W tym materiale skonwertuję fizyczną maszynę stary laptop z MS SQL oraz oprogramowaniem Caper na maszynę wirtualną i uruchomię ją na Hyper-V. W kolejnym kroku utworzę kontroler domeny oraz klienta, którego przyłączę do domeny również na Hyper-V. Następnie zmigruję te 3 maszyny wirtualne do Proxmox. Uruchomię je w nowym środowisku aby pokazać, że po konwersji nie występują żadne problemy. Następnie używając Proxmox Backup serwer zaprezentuję odtwarzanie maszyn wirtualnych w locie. Po odtworzeniu maszyny ponownie nie wystąpiły żadne problemy z logowaniem użytkownika do domeny.

Na początku pokażę jak łatwo można przekształcić fizyczny komputer na maszynę wirtualną za pomocą narzędzia Disk2vhd. Jest to darmowe narzędzie od Microsoftu, które tworzy plik vhd z fizycznego dysku twardego gotowy do uruchomienia w środowisku wirtualnym takim Jak Hyper-V. Wystarczy wybrać dyski. które chcemy sklonować a narzędzie zajmie się resztą tworząc wirtualną kopię naszego systemu.

Następnie pokażę jak zainstalować rolę Hyper-V na Windows Server. Hyper-V to wbudowany wirtualizator Microsoftu, który pozwala na tworzenie i zarządzanie maszynami wirtualnymi. Aby zainstalować Hyper-V otwórz menadżera serwera i kliknij dodaj rolę i funkcję. Przejdź przez kreator wybierając opcję instalacji opartą na rolach lub funkcjach. Na liście dostępnych ról zaznacz Hyper-V i kontynuuj. W kreatorze możesz skonfigurować wirtualne przełączniki sieciowe oraz wybrać opcje związane z migracją maszyn wirtualnych. Po zakończeniu instalacji serwer może wymagać ponownego uruchomienia. Po restarcie Hyper-V będzie gotowy do użycia.

Teraz pokażę jak uruchomić przekonwertowaną maszynę na świeżo zainstalowanym Hyper-V. Przejdźmy przez kreator nadając naszej nowej maszynie nazwę i wybierając lokalizację do przechowywania plików konfiguracyjnych, generację maszyny, ilość pamięci RAM oraz skonfigurujemy sieć wybierając odpowiedni wirtualny przełącznik. W kluczowym kroku kreatora wybieramy opcję użyj istniejącego wirtualnego dysku twardego i wskazujemy nasz plik VHDX który wcześniej utworzyliśmy narzędziem.

Po uruchomieniu maszyny wirtualnej widzimy, że system podnosi się bez problemu a aplikacje zainstalowane działają poprawnie łącznie z serwerem bazy danych MS SQL. Szybkość działania maszyny zależy między innymi od przydzielonych i jej zasobów systemowych.

W kolejnym kroku musimy przekonwertować maszynę wirtualną z Hyper-V do formatu qcow2 za pomocą odpowiedniego narzędzia aby zaimportować ją dalej do Proxmox. W tym celu używamy konwertera aby przekształcić plik VHDX na format qcow2 lub tak jak w tym przypadku dokonam konwersji poprzez podłączenie się bezpośrednio do wirtualizatora a następnie skonwertuję wybraną maszynę. Po zakończeniu konwersji w kolejnych etapach należy przenieść plik qcow2 na serwer Proxmox oraz importować go do odpowiedniego magazynu danych a następnie przydzielić wybranej maszynie wirtualnej. Kontroler domeny pełni kluczową rolę w zarządzaniu infrastrukturą sieciową umożliwiając centralne zarządzanie użytkownikami grupami i zasobami w sieci.

Aby stworzyć kontroler domeny jako wirtualną maszynę potrzebujemy odpowiedniej platformy wirtualizacyjnej takiej jak Hyper-v, VMware czy Proxmox najpierw instalujemy system operacyjny zwykle będzie to Windows Serwer, który zostanie skonfigurowany jako kontroler domeny. Po instalacji systemu operacyjnego instalujemy odpowiednią rolę usługi i uruchamiamy kreator konfiguracji usługi aby utworzyć nową domenę. DNS i Active Directory są ściśle powiązane i współpracują w celu zapewnienia płynnego działania sieci. Replikacja DNS i Active Directory jest kluczowa bowiem jej właściwe zaimmplementowanie zwiększa niezawodność, wydajność oraz dostępność sieci informatycznych. Z tych powodów warto mieć więcej niż 1 kopię serwera z Active Directory.

Podłączanie klienta do domeny jest kluczowym krokiem w integracji z systemem Active Directory. Na systemach Windows otwieramy ustawienia, wybieramy konta i dołącz do domeny. Następnie podajemy nazwę domeny i poświadczenia administratora. Po restarcie komputera klient zostanie zintegrowany z domeną i będzie mógł korzystać z jej zasobów i usług. Aby przesłać plik qcow2 do Proxmox w celu dalszego importu możemy skorzystać na przykład z SCP. Po zakończeniu przesuwania plik qcow2 zostanie umieszczony w magazynie danych Proxmox, gotowy do importu i tworzenia nowych maszyn wirtualnych. Aby zaimportować plik qcow2 do Proxmox korzystamy z polecenia qm importdisk wystarczy podać nazwę magazynu danych ścieżkę do pliku qcow2 oraz numer ID wirtualnej maszyny dla której dysk będzie przypisany. Ta operacja jest istotna podczas migracji maszyn wirtualnych do Proxmox.

Dla każdego dysku w maszynie wirtualnej musimy przeprowadzić ten proces osobno. Na przykład jeśli maszyna wirtualna ma kilka dysków to dla każdego z nich musimy użyć polecenia qm import disk aby zaimportować plik do Proxmox i przypisać go do właściwej maszyny wirtualnej.

Po zaimportowaniu maszyny wirtualnej do Proxmox możemy ją uruchomić za pomocą interfejsu webowego lub komendy w terminalu. W interfejsie Proxmox wybieramy odpowiednią maszynę wirtualną a następnie klikamy przycisk uruchom. Po uruchomieniu maszyny wirtualnej możemy monitorować jej stan i dostęp za pomocą interfejsu webowego lub SSH.

Upewniamy się, że wszystkie niezbędne ustawienia sieciowe i konfiguracje są właściwie ustawione tak aby maszyna wirtualna działała zgodnie z oczekiwaniami. Warto pamiętać także o instalacji pakietów integracyjnych oraz zaznaczeniu opcji discord na dysku maszyny celem lepszej integracji z hostem wirtualizatora oraz czyszczenia pustych bloków oraz czyszczenia pustych bloków oraz czyszczenia pustych bloków. Proxmox backup Server umożliwia tworzenie kopii zapasowych całych maszyn wirtualnych oraz pojedynczych plików. W tym kopii różnicowych co oszczędza miejsce na dysku i czas przesyłania danych. Dzięki zaawansowanym narzędziom planowania zadań możemy łatwo ustawić harmonogramy archiwizacji dostosowane do naszych potrzeb.

Możemy zdefiniować częstotliwość i godziny wykonywania kopii zapasowych co pozwala na elastyczne zarządzanie procesem archiwizacji archiwizacji. Dodatkowo PBS umożliwia odtwarzanie maszyn w locie to oznacza, że nawet w trakcie trwania procesu przywracania możemy korzystać z maszyny minimalizując przez to je i zapewniając ciągłość działania. Proxmox Backup Server umożliwia wysyłanie backupów różnicowych z klienta do serwera gdzie dane są deduplikowane. Ponieważ zmiany między okresowymi backupami są zazwyczaj niewielkie odczytywanie i wysyłanie tylko tych zmian znacząco zmniejsza zużycie przestrzeni dyskowej oraz obciążenie sieci. Okresowe backupy często generują dużą ilości identycznych danych.

Warstwa deduplikacji zmniejsza ilości identycznych danych co z kolei redukuje fizyczną przestrzeń wymaganą do przechowywania backupów. Proxmox Backup Server używa wbudowanego algorytmu sum kontrolnych aby zapewnić dokładność i spójność danych. Każdy backup zawiera plik manifestu, który zawiera listę wszystkich plików backapu wraz z ich rozmiarami i sumami kontrolnymi. Ten plik służy do weryfikacji integralności każdego backupu. Możemy zaplanować regularną weryfikację backupów aby wykrywać degradację danych i upewnić się, że kopie zapasowe są bezpieczne. Sumy kontrolne są również wykorzystywane w warstwie deduplikacji do wykrywania identycznych bloków danych to idealne rozwiązanie do efektywnego przechowywania wielu maszyn wirtualnych z identycznymi systemami operacyjnymi jeśli wszystkie mają podobną strukturę danych wystarczy przechowywać tylko 1 kopię tych danych Proxmox Backup Server umożliwia synchronizację lub przesyłanie magazynów danych do innych lokalizacji dla zapewnienia redundancji.

Jest to efektywna metoda synchronizacji danych do zdalnych lokalizacji gdzie przesyłane są tylko zmiany od ostatniej synchronizacji. Dzięki zdalnej synchronizacji PBS zapewnia elastyczne i bezpieczne zarządzanie kopiami zapasowymi, umożliwiając utrzymanie danych w różnych lokalizacjach i zwiększenie ochrony przed ich utratą.

Bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli podobał Ci się ten materiał daj łapkę w górę. Masz sugestie lub uwagi napisz je w komentarzu. Cześć.