Migracja maszyn wirtualnych z Hyper-V do Proxmox

Ostatnio na forach internetowych pojawiły się głosy, że konwersja maszyn wirtualnych z kontrolerami domeny z różnych środowisk wirtualnych do Proxmox może powodować problemy z podłączaniem klientów do domeny.

W tym artykule pokażę, jak przekonwertować fizyczną maszynę na maszynę wirtualną i uruchomić ją na Hyper-V. Następnie utworzę kontroler domeny i klienta, który do tej domeny dołączę. Po tym, te trzy maszyny wirtualne zostaną zmigrowane do Proxmox. Uruchomię je w nowym środowisku, aby pokazać, że po konwersji wszystko działa poprawnie. Dodatkowo, za pomocą Proxmox Backup Server, zaprezentuję odtwarzanie maszyn wirtualnych w czasie rzeczywistym.

Krok 1: Konwersja Fizycznego Komputera na Maszynę Wirtualną

Na początek pokażę, jak łatwo przekształcić fizyczny komputer na maszynę wirtualną za pomocą narzędzia Disk2vhd. To darmowe narzędzie od Microsoftu tworzy plik VHD z fizycznego dysku twardego, gotowy do uruchomienia w środowisku wirtualnym, takim jak Hyper-V. Wystarczy wybrać dyski, które chcemy sklonować, a narzędzie stworzy wirtualną kopię naszego systemu.

Krok 2: Instalacja Roli Hyper-V na Windows Server

Następnie pokażę, jak zainstalować rolę Hyper-V na Windows Server. Hyper-V to wbudowany hypervisor Microsoftu, który pozwala na tworzenie i zarządzanie maszynami wirtualnymi. Aby zainstalować Hyper-V, otwórz Menedżera Serwera i kliknij „Dodaj role i funkcje”. Przejdź przez kreator, wybierając opcję instalacji opartą na rolach lub funkcjach. Na liście dostępnych ról zaznacz „Hyper-V” i kontynuuj. W kreatorze można skonfigurować wirtualne przełączniki sieciowe oraz wybrać opcje związane z migracją maszyn wirtualnych. Po zakończeniu instalacji serwer może wymagać ponownego uruchomienia. Po restarcie Hyper-V będzie gotowy do użycia.

Krok 3: Uruchomienie Przekonwertowanej Maszyny na Hyper-V

Teraz pokażę, jak uruchomić przekonwertowaną maszynę na świeżo zainstalowanym Hyper-V. Przejdźmy przez kreator, nadając naszej nowej maszynie nazwę i wybierając lokalizację do przechowywania plików konfiguracyjnych, generację maszyny, ilość pamięci RAM oraz konfigurując sieć, wybierając odpowiedni wirtualny przełącznik. W kluczowym kroku kreatora wybieramy opcję „Użyj istniejącego wirtualnego dysku twardego” i wskazujemy na nasz plik VHD utworzony wcześniej. Po uruchomieniu maszyny wirtualnej widzimy, że system startuje bez problemu, a aplikacje działają poprawnie, w tym serwer bazy danych MS SQL. Szybkość działania maszyny zależy m.in. od przydzielonych jej zasobów systemowych.

Krok 4: Konwersja Maszyny Wirtualnej z Hyper-V do Proxmox

Następnie musimy przekonwertować maszynę wirtualną z Hyper-V do formatu QCOW2 za pomocą odpowiedniego narzędzia, aby zaimportować ją do Proxmox. Używamy konwertera, aby przekształcić plik VHDX na QCOW2 lub, jak w tym przypadku, dokonam konwersji poprzez bezpośrednie podłączenie się do wirtualizatora i skonwertowanie wybranej maszyny. Po zakończeniu konwersji przenosimy plik QCOW2 na serwer Proxmox i importujemy go do odpowiedniego magazynu danych, a następnie przypisujemy go do wybranej maszyny wirtualnej.

Krok 5: Tworzenie Kontrolera Domeny

Kontroler domeny jest kluczowym elementem w zarządzaniu infrastrukturą sieciową, umożliwiając centralne zarządzanie użytkownikami, grupami i zasobami w sieci. Aby stworzyć kontroler domeny jako maszynę wirtualną, potrzebujemy platformy wirtualizacyjnej, takiej jak Hyper-V, VMware lub Proxmox. Najpierw instalujemy system operacyjny, zwykle Windows Server, który zostanie skonfigurowany jako kontroler domeny. Po instalacji systemu, instalujemy odpowiednią rolę i uruchamiamy kreator konfiguracji usługi, aby utworzyć nową domenę. DNS i Active Directory są ściśle powiązane i współpracują w celu zapewnienia płynnego działania sieci. Replikacja DNS i Active Directory jest kluczowa, ponieważ jej właściwe zaimplementowanie zwiększa niezawodność, wydajność oraz dostępność sieci informatycznych. Dlatego warto mieć więcej niż jedną kopię serwera z Active Directory.

Krok 6: Podłączanie Klienta do Domeny

Podłączanie klienta do domeny jest istotnym krokiem w integracji z systemem Active Directory. W systemach Windows otwieramy „Ustawienia”, wybieramy „Konta” i „Dołącz do domeny”. Następnie podajemy nazwę domeny i poświadczenia administratora. Po restarcie komputera klient zostanie zintegrowany z domeną i będzie mógł korzystać z jej zasobów i usług.

Krok 7: Przesyłanie Pliku QCOW2 do Proxmox

Aby przesłać plik QCOW2 do Proxmox w celu dalszego importu, możemy skorzystać z SCP. Po zakończeniu przesyłania plik QCOW2 zostanie umieszczony w magazynie danych Proxmox, gotowy do importu i tworzenia nowych maszyn wirtualnych.

Krok 8: Importowanie Pliku QCOW2 do Proxmox

Aby zaimportować plik QCOW2 do Proxmox, korzystamy z polecenia qm importdisk. Wystarczy podać nazwę magazynu danych, ścieżkę do pliku QCOW2 oraz numer ID wirtualnej maszyny, dla której dysk będzie przypisany. Dla każdego dysku w maszynie wirtualnej musimy przeprowadzić ten proces osobno.

Krok 9: Uruchamianie Maszyny Wirtualnej w Proxmox

Po zaimportowaniu maszyny wirtualnej do Proxmox, możemy ją uruchomić za pomocą interfejsu webowego lub komendy w terminalu. W interfejsie Proxmox wybieramy odpowiednią maszynę wirtualną, a następnie klikamy przycisk “Uruchom”. Po uruchomieniu maszyny wirtualnej, możemy monitorować jej stan i dostęp za pomocą interfejsu webowego Proxmox lub SSH. Upewniamy się, że wszystkie niezbędne ustawienia sieciowe i konfiguracje są odpowiednio skonfigurowane, aby maszyna wirtualna działała zgodnie z oczekiwaniami. Warto również zainstalować pakiety integracyjne oraz zaznaczyć opcję discard na dysku maszyny, co zapewni lepszą integrację z hostem wirtualizatora oraz efektywne czyszczenie pustych bloków.

Krok 10: Backup i Odtwarzanie Maszyn Wirtualnych z Proxmox Backup Server

Proxmox Backup Server umożliwia tworzenie kopii zapasowych całych maszyn wirtualnych oraz pojedynczych plików, w tym kopii różnicowych, co oszczędza miejsce na dysku i czas przesyłania danych. Dzięki zaawansowanym narzędziom planowania zadań, możemy łatwo ustawić harmonogramy archiwizacji dostosowane do naszych potrzeb. Możemy zdefiniować częstotliwość i godziny wykonywania kopii zapasowych, co pozwala na elastyczne zarządzanie procesem archiwizacji. Dodatkowo, PBS umożliwia odtwarzanie maszyn w locie. To oznacza, że nawet w trakcie trwania procesu przywracania możemy korzystać z maszyny, minimalizując przestoje i zapewniając ciągłość działania.

Proxmox Backup Server umożliwia elastyczne zarządzanie procesem tworzenia kopii zapasowych, harmonogramów archiwizacji i przechowywania danych. Ponadto, dzięki funkcji odtwarzania maszyn wirtualnych w czasie rzeczywistym, możemy zapewnić wysoką dostępność usług i minimalizować przestoje, co jest kluczowe w wielu środowiskach produkcyjnych.