Czym jest VTP?

Wstęp do protokołu VTP

W środowiskach sieciowych, które są większe (pod względem np. obszaru czy użytkowników) właściwe zaimplementowanie sieci VLAN jest ważne. Kiedy sieć fizyczna składa się z kilku wirtualnych sieci należy mieć świadomość iż może zajść potrzeba jej rozszerzania. Wpisywanie manualnie komend na każdym przełączniku będzie na dłuższą metę kłopotliwe. Jako rozwiązanie tak żmudnej pracy można wykorzystać protokół VTP (ang. VLAN Trunking Protocol), który ma funkcję przekazu informacji pozostałym switchom o sprzętach w sieci VLAN.

Architektura protokołu VTP

Ma się tutaj do czynienia z zasadą działania architektury jako klient-serwer (jeden przełącznik ma zadania serwera VTP, natomiast pozostałe zostaną klientami takiej usługi). Jeśli chodzi o switche producenta Cisco wszystkie są domyślnie ustawione w trybie serwera VTP.

Tryby, które występują w VTP

 • server – ma możliwość edytowania bazy VLANów
 • client – w tym trybie następuje aktualizacja własnej bazy vlan(z tym co otrzyma się w informacji z wiadomości VTP)
 • transparent – ten tryb uniemożliwia czynnego udziału w komunikacji VTP

Kiedy zadziała prawidłowo protokół VTP

 1. Przełączniki muszą znajdować się w tej samej domenie – jej nazwa ma być identyczna, rozróżniana jest wielkość liter.
 2. Komunikacja między przełącznikami ma odbywać się w trybie trunk.
 3. Kiedy jeden przełącznik będzie posiadał hasło VTP, pozostałe switche również je powinny mieć.

Praktyczna konfiguracja protokołu VTP

Powyższa topologia składa się z trzech przełączników (SW1, SW2, SW3). W trybie VTP Client działa SW2 i SW3, natomiast VTP Server należy do SW1.

Cele do wykonania:

 1. Konfiguracja trybów na przełącznikach:
  1. VTP Client
  2. VTP Server
 2. Przedstawienie wyników na przełącznikach po konfiguracji trybów VTP – Server i Client

Konfiguracja

SW1:

Switch>en
Switch#conf t
Switch(config)#vlan 2
Switch(config-vlan)#name testowy2
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 3
Switch(config-vlan)#name testowy3
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 4
Switch(config-vlan)#name testowy4
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 5
Switch(config-vlan)#name testowy5
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#exit
Switch#show vlan brief

Switch#show vlan brief

Powyższy wynik outputu wyświetla utworzone VLANy

Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vtp domain domain.com
Changing VTP domain name from NULL to domain.com
Switch(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
Switch(config)#vtp password 12345
Setting device VLAN database password to 12345
Switch(config)#vtp version 2
Switch(config)#interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1,

SW2:

Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#do show vlan brief
Switch(config)#vtp domain domain.com
Changing VTP domain name from NULL to domain.com
Switch(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
Switch(config)#vtp pass
Switch(config)#vtp password 12345
Setting device VLAN database password to 12345
Switch(config)#do show vlan brief

Powyższy wynik outputu wyświetla utworzone VLANy (tryb client zawiera VLANy utworzone na SW1)

Switch(config)#interface fastEthernet 0/2
Switch(config-if)#switchport mode trunk

SW3:

Switch>en
Switch#conf t
Switch(config)#vtp domain domain.com
Changing VTP domain name from NULL to domain.com
Switch(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
Switch(config)#vtp password 12345
Setting device VLAN database password to 12345
Switch(config)#do show vlan brief
Wynik komendy shov vlan brief na SW3

Powyższy wynik outputu wyświetla utworzone VLANy (tryb client zawiera VLANy utworzone na SW1)