Lokalizowanie informacji o urządzeniach podłączonych między sobą

Z pewnością przydatne z praktycznego punktu widzenia jest zlokalizowanie urządzeń które znajdują się w naszej sieci komputerowej. Za pomocą odpowiednich komend w wierszu poleceń będzie można wykonać takie działanie.

Jeżeli interesuje Cię ten temat w formie odcinka video – kliknij 🙂

Topologia wykorzystana podczas konfiguracji

Powyższa topologia składa się z:

  • Stacji roboczej – PC1
  • Routera – R1
  • Dwóch przełączników – SW1 i SW2

Użycie odpowiednich komend do weryfikacji, które konkretnie urządzenia są podłączone do SW1:

Na samym początku nastąpi sprawdzenie statusów wszystkich interfejsów komendą:

show ip interface brief

SW1:

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/1 unassigned YES manual up up
FastEthernet0/2 unassigned YES manual up up
FastEthernet0/3 unassigned YES manual down down
FastEthernet0/4 unassigned YES manual down down
FastEthernet0/5 unassigned YES manual down down
FastEthernet0/6 unassigned YES manual down down
FastEthernet0/7 unassigned YES manual down down
FastEthernet0/8 unassigned YES manual down down
FastEthernet0/9 unassigned YES manual down down
FastEthernet0/10 unassigned YES manual down down
FastEthernet0/11 unassigned YES manual down down
FastEthernet0/12 unassigned YES manual down down
FastEthernet0/13 unassigned YES manual down down
FastEthernet0/14 unassigned YES manual down down
FastEthernet0/15 unassigned YES manual down down
FastEthernet0/16 unassigned YES manual down down
FastEthernet0/17 unassigned YES manual down down
FastEthernet0/18 unassigned YES manual down down
FastEthernet0/19 unassigned YES manual down down
FastEthernet0/20 unassigned YES manual down down
FastEthernet0/21 unassigned YES manual down down
FastEthernet0/22 unassigned YES manual down down
FastEthernet0/23 unassigned YES manual down down
FastEthernet0/24 unassigned YES manual down down
GigabitEthernet0/1 unassigned YES manual down down
GigabitEthernet0/2 unassigned YES manual down down
Vlan1 unassigned YES manual administratively down down 

Nie ulega wątpliwości, że komenda show ip interface brief jest przydatna. Jednak w celu odfiltrowania interfejsów na urządzeniach, które są w statusie UP warto skorzystać z komendy:

show ip interface brief | include up

SW1:

Switch#show ip interface brief | include up
FastEthernet0/1 unassigned YES manual up up
FastEthernet0/2 unassigned YES manual up up 

Użycie wiersza poleceń w celu zlokalizowania jaki interfejs SW1 należy do:

  • routera R1
  • switcha SW2
Switch#show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone
Device ID Local Intrfce Holdtme Capability Platform Port ID
Router Fas 0/2 150 R ISR4300 Gig 0/0/0
Switch Fas 0/3 173 S 2960 Fas 0/1 

Powyższa komenda wyświetla ,,sąsiadów” przełącznika SW1

Lokalizacja interfejsu na SW1 należącego do stacji roboczej PC1 przy wykorzystaniu wiersza poleceń:

Opierając się na poprzednich komendach z założeniem, że:

  • interfejsy między PC1 i SW1 działa prawidłowo
  • interfejsy między SW1 i R1 działa prawidłowo

Nastąpi sprawdzenie tablicy arp adresów na R1 – czyli na bramie domyślnej:

R1:

Router#show arp
Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface
Internet 192.168.1.1 - 00E0.F78C.1801 ARPA GigabitEthernet0/0/0 

Żadnych wpisów nie ma – nastąpi sprawdzenie komunikacji między PC1 a R1:

Ponowna weryfikacja wpisów tablicy mac adresów na R1

R1:

Router#show arp
Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface
Internet 192.168.1.1 - 00E0.F78C.1801 ARPA GigabitEthernet0/0/0
Internet 192.168.1.10 3 00D0.BC91.23E0 ARPA GigabitEthernet0/0/0 

Posiadając 00D0.BC91.23E0 stacji roboczej PC1 nastąpi sprawdzenie na SW1 na interfejsach w stanie UP, który przynależy do powyższego adresu MAC

SW1:

Switch#show mac-address-table interfaces fastEthernet 0/1
Mac Address Table
-------------------------------------------
Vlan Mac Address Type Ports
---- ----------- -------- -----
1 00d0.bc91.23e0 DYNAMIC Fa0/1 
Switch#show mac-address-table interfaces fastEthernet 0/2
Mac Address Table
-------------------------------------------
Vlan Mac Address Type Ports
---- ----------- -------- -----
1 00e0.f78c.1801 DYNAMIC Fa0/2
Switch#show mac-address-table interfaces fastEthernet 0/3
Mac Address Table
-------------------------------------------
Vlan Mac Address Type Ports
---- ----------- -------- -----
1 0060.2fb2.ac01 DYNAMIC Fa0/3FastEthernet0/1 is up, line protocol is up connected)
Hardware is Lance, address is 0002.16e1.a801 (bia 0002.16e1.a801)