Dodawanie komputera do katalogu Azure Active Directory podczas pierwszego uruchomienia

Przykład skonfigurowanego środowiska

Komputery z systemem Windows 10 i Windows 11 można dołączyć do katalogu usługi Azure Active Directory podczas pierwszego uruchomienia systemu, jak i na komputerach, które są już używane. W tym artykule pokażę, jak dołączyć urządzenie do katalogu Azure AD podczas pierwszego uruchomienia.

Instrukcję w formie video obejrzysz TUTAJ 🙂

Konfiguracja

 1. Zapewnij dla urządzenia dostęp do Internetu i uruchom komputer.
 2. Po rozpoczęciu Przygotowywania wyświetli się kreator ustawiania regionu i języka.

 3. Przejdź kreator według uznania i zatrzymaj się na poniższym ekranie.
 4. Jeśli jest to urządzenie należące do organizacji wybierz opcję Skonfiguruj na potrzeby służbowe i naciśnij Dalej. Nie konfiguruj w taki sposób urządzenia prywatnego, bo przełączenie na działanie osobiste i odpięcie od domeny może być problematyczne.
 5. Zaloguj się wykorzystując konto organizacji.
 6. Po zalogowaniu urządzenie jest dodawane do domeny Azure AD i są stosowane polityki organizacji.
 7. Dalszą część dotyczącą ochrony prywatności uzupełnij wedle uznania.
 8. Skonfiguruj logowanie korzystając z funkcji Windows Hello. Poniższy ekran pojawi się, jeśli Twoja organizacja wymaga takiej metody logowania.
 9. Po pomyślnej konfiguracji pojawi się pulpit systemu Windows.

Lokalizacja urządzenia w usłudze Azure Active Directory

 1. Zaloguj się do platformy Microsoft Entra.
 2. Przejdź do Azure Active Directory > Devices > Wszystkie urządzenia.
 3. Właśnie skonfigurowane urządzenie będzie dostępne na liście urządzeń.